Ängelholm kundsynpunkter

Ängelholm kundsynpunkter

“CleanPilot har minskat stressnivån hos våra medarbetare.  Det ger trygghet för lokalvårdarna. Om vi har lite personal så hamnar de inte i någon lojalitetssits utan de får arbetsplaner som säger vilka rum som ska prioriteras. CleanPilot...