CleanPilot Direct

CleanPilot Direct är en webbportal som är avsedd för kundansvariga eller fastighetsförvaltare. Portalen erbjuder data i realtid och en översikt över varje enskilt projekt samt möjlighet att enkelt organisera uppgifter, göra ändringar och hantera beställningar och feedback från kunder på ett effektivt sätt. Rapporter uppdateras också automatiskt och finns tillgängliga i portalen så att fastighetsförvaltare kan analysera data och ta fram förbättringsåtgärder.

Förvaltare kan även definiera olika dashboards utifrån specifika nyckeltal kopplade till respektive städprojekt, såsom utförda uppgifter, avvikelser och INSTA-kontroller.

Vi skapar värde
för Leverantör-management!

Digitale

Digitaliserad standard för alla städobjekt

Digitale

Förenklad vikarie- och resurshantering

Digitale

Förenklad kommunikation

En samlad plats för översikt över alla städobjekt

Enklara uppföljning av kvalitetsarbete – INSTA800 

Förenklad kundhantering

Underlag för optimering och förbättring

Bra och löpande dokumentation

Lägre sjukfrånvaro​

Enkelt att uppdatera och publicera digitalt

Mera städ-/servicetjänster för pengarna​

Extrauppgifter kan dokumenteras

Kontakta oss