CleanPilot Go

CleanPilot GO är en iPad-app som är speciellt framtagen för lokalvårdare. Appen är ett robust digitalt verktyg som hjälper och motiverar lokalvårdare att utföra sitt dagliga arbete på ett effektivare sätt.

Tack vare appen slipper lokalvårdarna pappershantering och får enkel åtkomst till digitala, visuella arbetsscheman med färgkodade våningsplan av hela byggnaden i sina iPads. Interaktiva visuella arbetsscheman kan enkelt uppdateras och omfördelas. Appen ger lokalvårdarna en tydlig översikt över det dagliga arbetet samt möjliggör dokumentation, avvikelseregistrering och effektiv kommunikation med fastighetsförvaltarna via ett integrerat meddelandesystem. Appen kan också användas för snabb och konsekvent upplärning av lokalvårdare vilket ger lägre kostnader.

Arbetsledare kan även använda appen för att följa upp arbetet och stötta lokalvårdarna på ett bättre sätt. Det går också att planera om bland resurserna med utgångspunkt från förfrågningar i realtid samt hantera kundorder och särskilda önskemål.

Med den här appen får lokalvårdarna en mycket mer omfattande roll än vanligt eftersom de blir verksamhetens ögon på plats i byggnaden. Tack vare att alla aktiviteter dokumenteras, genereras viktiga data som kan användas av såväl arbetsledare som kunder för att sprida arbetsbördan jämnt bland lokalvårdarna men även för att optimera tjänsteutförandet och tillföra extra värde.

Vi skapar värde för ​Lokalvårdare!

Digitale

Digitala verktyg ger ökad stolthet

Digitale

Enkelt att dokumentera extraarbete och avvikelser vilket ger mervärde 

Digitale

Från lokalvårdare till servicemedarbetare “verksamhetens ögon”​

Bättre fokus – ökad trygghet för korrekt arbetsplanering

Bra egen dokumentation vilket skapar trygghet

är med på att skapa korrekta planer, ansvarsfördelning och rättvis arbetsplanering

Bättre översikt på egen arbetsdag

Enklare uppföljning av kvalitetsarbete – INSTA800

Enklare kommunikation mellan chef och medarbetare

Kontakta oss