CleanPilot Plan är ett webbaserat verktyg för planering som skapar enkelhet och gör planeringen rolig och tillgänglig för alla. Verktyget erbjuder kraftfulla funktioner för snabb och smart planering av scenarier, tider och framtida behov. Planera uppgifter och roller tvärs över varandra, definiera uppgifter och nyckeltal efter egen idé eller använd färdiga nyckeltal för att komma igång snabbt.

CleanPilot Plan är en ny metod och plattform som möjliggör en smart dynamisk planeringsprocess integrerad med resten av CleanPilot Suite

Vi skapar värde för Planerare!

Digitale

100% webbaserat

Digitale

Import av ritningar och rumslistor

Smart

Smart verktyg för bearbetning av förändringar

Enkelt att uppdatera

Effektiv resurshantering vid ändringar av bemanning eller omfördelning av tid

Stor flexibilitet. Du kan kalkylera och planera alla typer av uppgifter inom Facility service

Effektiva och trygga kalkyler

Ett projekt – många planer

Kontakta oss

X