CleanPilot Plan & Economy är ett enkelt, visuellt och professionellt planerings- och beräkningsverktyg som säkerställer bättre kontroll under hela projektets livscykel. Verktyget erbjuder kraftfulla funktioner för snabb och smart planering av scenarier, tider och framtida behov. Planera uppgifter och roller tvärs över varandra, definiera uppgifter och nyckeltal efter egen idé eller använd färdiga nyckeltal för att komma igång snabbt.

CleanPilot Plan & Economy – ett flexibelt och enkelt sätt att planera och beräkna!

Vi skapar värde för Planerare!

Digitale

100% webbaserat

Digitale

Import av ritningar och rumslistor

Smart

Smart verktyg för bearbetning av förändringar

Enkelt att uppdatera

Effektiv resurshantering vid ändringar av bemanning eller omfördelning av tid

Stor flexibilitet. Du kan kalkylera och planera alla typer av uppgifter inom Facility service

Effektiva och trygga kalkyler

Ett projekt – många planer

Kontakta oss