CleanPilot Value

CleanPilot Value är en webbportal som är skräddarsydd för kunder. Med denna portal har kunden enkel åtkomst till transparenta realtidsdata i varje skede av processen. I portalen går det att hämta specifika rapporter och med hjälp av dashboard-funktionen följa status för olika uppgifter i realtid, kommunicera med leverantörer och ge feedback om så krävs. CleanPilot Value har även en användarvänlig beställningsfunktion som underlättar orderläggning och statusuppföljning för kunden.

Eftersom alla aktiviteter dokumenteras i CleanPilot Go-appen kan kunderna också följa och analysera alla typer av aktiviteter, som exempelvis hur långa sträckor lokalvårdarna har gått och hur lång tid uppgifterna tagit att utföra.

Med hjälp av dessa data kan kunderna vidta åtgärder för att förbättra effektiviteten i befintliga projekt (LEAN) och med större noggrannhet bedöma framtida anbud.

Vi skapar värde för ​Kund!

Digitale

“Digital” städleverans i kundportal

Digitale

Verktyg för förbättringsarbetet (feedback)

Digitale

Rapportering “on demand”

Trygg leverans med transparent information

Ritningsbaserad översikt

Löpande dokumentation av leveransen

Beställning av extraarbete

Kontakta oss