CleanPilot Suite

SMARTA VERKTYG SOM STÖDER LEAN-PROCESSEN

Läs mer om hur dessa smarta verktyg tillför extra värde för lokalvårdare, fastighetsförvaltare och kunder.

CleanPilot Suite består av skräddarsydda innovativa verktyg som underlättar kommunikation och dokumentation mellan lokalvårdare, städleverantör och kunder. Detta är en molnbaserad lösning som består av tre verktyg: CleanPilot Go – app för lokalvårdare och fastighetsförvaltare, CleanPilot Direct – webbportal för leverantörer och CleanPilot Value – webbportal för kunder.

I Suite-lösningen är det lokalvårdaren som tack vare CleanPilot Go-appen är i fokus. Appen förser lokalvårdaren med ett modernt arbetsverktyg som inte bara underlättar utförandet och dokumentationen av städuppgifterna utan även genererar viktiga data för det löpande förbättringsarbetet med LEAN-processen.

Dessa tre verktyg arbetar synkroniserat och tillför därigenom värde vilket gagnar alla berörda i utförandet av städtjänster. Suite-lösningen kan anpassas till alla slags organisationer oberoende av storlek i såväl privat som offentlig sektor.

CleanPilot Go
App för Lokalvårdare

CleanPilot Direct
Webbportal för Leverantörer

CleanPilot Value

Webbportal för Kunder

Kontakta oss