Säg hej till Datec!

FÖRETAGET BAKOM CLEANPILOT

Datec AS är ett norskt företag som utvecklar digitala verktyg för att öka värdeskapandet hos professionella organisationer som levererar och köper tjänster inom städ- och driftservice.

Vi har en betydande och växande kundbas i Norge inom både den offentliga sektorn

och den privata sektorn

Sjukhus

Sjukhus

Kommuner

Kommuner

Städbyråer

FM- & Städbolag

Digitale

Universitet/högskolor

Län

Län

Konsulter

Konsulter

och leder utvecklingen av professionella digitala verktyg inom vårt område

Vi är stolta över att nu lansera CleanPilot på den svenska marknaden i samarbete med Almega Serviceföretagen. Vårt gemensamma mål är att genom digitalisering skapa innovation, effektivisering och att höja statusen för hela städbranschen – därmed skapa värde i alla led.

Kontakta oss