Skip to content

Låt dina städare bli digitala städare

En dokumenterad rengöringsleverans ger dig bättre förutsättningar för mer flexibilitet och smartare utveckling. Genom att integrera data från andra verktyg får du en bra överblick för ytterligare innovation, samtidigt som det blir lättare att hantera avvikelser.

Skräddarsydda verktyg

Låt rengöringsprocessens planering, utförande, rapportering och översikt samlas i ett användarvänligt system. Här kan du enkelt skapa behovsanpassade städscheman, göra beräkningar, analysera data och möjliggöra dynamiska processer i hela organisationen. 

Med våra skräddarsydda verktyg får alla involverade aktörer en överblick i realtid över det dagliga arbetet. De får dessutom möjligheten att varna för och hantera avvikelser, samt göra förändringar utifrån behov. 

Bäst i Norden på smart rengöring

CleanPilot är marknadsledande inom Smart Cleaning. Våra användare erbjuds direkt kommunikation mellan lokalvårdare och ansvarig chef, vilket skapar stor flexibilitet och transparens. 

Med hjälp av branschens smartaste rengöringssystem får du dessutom en mer hållbar rengöringsprocess och bättre ekonomisk drift. 

Våra medarbetare är dedikerade till at skapa de bästa upplevelserna tillsammans med dig!

0k+

användare av CleanPilot

0+

aktiva organisationer i CleanPilot

0M+

kvm ritade i CleanPilot

CleanPilot & Integrationer

Dagens städning och rengöringsprocesser utvecklas ständigt, med ökad användning av robotar, sensorer och andra digitala verktyg.

Gemensamt för dem är att de bidrar till en optimerad och effektiv verksamhet. En viktig del detta är att samla in all data och använda den på rätt sätt när städplaner skapas.

Med hjälp av CleanPilot får användare färdiga integrationslösningar med många av de största leverantörerna i branschen och ett öppet API för alla aktörer.

Genom att använda CleanPilot märkte vi att behovet av papperstömning minskade dramatiskt. Därav kunde vi utvinna synergieffekter mellan olika serviceområden och nu hanterar vi tjänsten via interna resurser.
Bjarte Nygård, Avdelningschef DSS

Har du frågor?

Våra experter och medarbetare svarar mer än gärna på dina frågor. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!