Säg hej till Datec!

FÖRETAGET BAKOM CLEANPILOT

Datec AS är ett norskt företag som utvecklar dataverktyg för att öka värdet för professionella organisationer som levererar och köper tjänster inom Lokalvård och Facility service.

I snart 20 år har Datec AS engagerat sig i utvecklingen av digitala verktyg för städbranschen. Fokus på värde, vilja till nytänkande, stort kundengagemang samt stark närvaro i de viktigaste branschsammanhangen har varit några av de viktigaste grunderna för vår framgång.

Branschen är i fortsatt stark utveckling och det finns många digitala möjligheter framöver. Datec AS strävar efter att vara en offensiv, engagerad och nytänkande aktör som jobbar med och för branschen. 

Vi ska fortsätta ha:​

Premium kundupplevelser

Ledande kvalitetsprodukt

Dom bästa medarbetarna

Dom rätta partners

Datecs vision är att vara det ledande företaget inom utveckling av digitala verktyg i städbranschen

Våra kunder
Vi har en betydande och växande kundbas inom både den offentliga sektorn och den privata sektorn
Sjukhus
Sjukhus
Kommuner
Kommuner
Städbyråer
FM- & Städbolag
Digitale
Universitet/högskolor
Län
Län
Konsulter
Konsulter
Våra partners

Kontakta oss