Skip to content

Ängelholm kundsynpunkter

Ängelholms kommun satsar stort på satsningar för att digitalisera olika verksamheter. Ett av dessa initiativ är CleanPilot – ett digitalt verktyg från Datec som förenklar städprocessen för arbetare, chefer och företag som behöver städare.
angelholm

“CleanPilot har minskat stressnivån hos våra medarbetare.  Det ger trygghet för lokalvårdarna.

Om vi har lite personal så hamnar de inte i någon lojalitetssits utan de får arbetsplaner som säger vilka rum som ska prioriteras. CleanPilot hjälper dem att prioritera under sin arbetsdag. 

CleanPilot kommer att hjälpa oss i vårt uppdrag att effektivisera verksamheten. När vi erbjuder att man kan använda CleanPilot är det enklare att rekrytera nya medarbetare. CleanPilot gör jobbet mera spännande. 

CleanPilot är användarvänligt för våra medarbetare. CleanPilot ökar kvaliteten på vår leverans. Avvikelser fångas enkelt upp. Positiv feedback från den första gruppen har gett effekter.  Nu står alla på kö för att få vara med i fortsättningen. 

Vi har sett många fördelar med att ha CleanPilot. Det passar för våra behov. Det ger stöd för att rättvist fördela uppgifter och resurser. Och det hjälper till att effektivisera vårt arbete.”

Pia Radil – Manager Facility Services and Change Manager Lean.