Skip to content

CleanPilot tilldelas sitt största enskilda avtal inom hälsa någonsin!

Hälsoföretag har under många år varit ett fokusområde för Datecs CleanPilot-koncept och genom lång erfarenhet och vidareutveckling av konceptet tas ständigt nya steg för att förenkla och förbättra städleveransen inom hälsosektorn i Norge. Vår senaste avtal är också vår största någonsin, ett förtroende vi är ödmjuka inför.
Helse Vest Logo

Datec AS var den enda leverantören när Sykehusinnkjøp i Norge, på uppdrag av Helse Vest, offentliggjorde upphandlingen: Systemlösning för städning i vårdinrättningarna i Helse Vest, och säkrar därmed det största enskilda kontraktet inom sjukvård för CleanPilot.

Viktningen vid tilldelningen fördelades mellan 40 % pris och 60 % kvalitet. Trots att det bara fanns en leverantör att bedöma genomfördes en noggrann utvärderingsprocess som tog hänsyn till funktionella och icke-funktionella krav, samt förmåga att genomföra projektet. Kunden beskriver processen enligt följande i tilldelningsbrevet:

"Uppdragsgivaren är nöjd med bemötandet och det arbete som Datec har lagt ner i sitt erbjudande och upplever erbjudandet som allmänt väl beskrivet och genomtänkt. Ett antal uppföljningspunkter togs upp under förhandlingsskedet och dessa var bl.a. enligt kundens uppfattning, väl hanterad av Datec."

Jørgen Sannesmoen, CEO Datec
Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec, är mycket nöjd med tilldelningen.

 

"Detta är helt klart det största enskilda kontraktet vi har ingått inom hälsosektorn i hela vår 20-åriga historia! Redan från början av processen har vi mött en professionell uppdragsgivare med gedigen erfarenhet, tydliga mål för och krav på leveransen. Att vi kvalificerar oss för uppdraget och vinner det här kontraktet gör oss mycket stolta", säger Datecs CEO, Jørgen Sannesmoen.

Vi på Datec är säkra på att kunna genomföra en professionell leverans i gott samarbete med Helse Vest, och att vi tillsammans kommer att kunna nå uppsatta mål med implementeringen. Mer effektivt patientflöde, samt ökat patientflöde, baserat på smartare städleverans är ett av avtalets tydligaste mål. Dessutom vill man uppnå bättre kvalitet på städleverans, förbättrad planering, ledning och rapportering.

"Vi är nöjda med att ha landat det här avtalet, och ser fram emot projektstart och ett bra samarbete", säger chefen för styrgruppen i Helse Vest, Kari Riis, om sina förväntningar inför framtiden.

Kari Riis, Helse Vest
Leder av styringsgruppen i Helse Vest, Kari Riis