Skip to content

Digital dokumentation - det främsta verktyget under pandemin

När världen vändes upp och ner i mars 2020 blev städavdelningen i Eidsvoll kommun viktigare än någonsin för. Digitala verktyg blev avgörande för att hålla reda på, och sensorteknik från Datec testades för att effektivisera rengöringen.
Renholder-i-kontorbygg-1

Koronasituationen ledde till att städavdelningen i Eidsvoll kommun upplevde en önskan och ett behov av ökad rengöring. Planer och rutiner måste snabbt anpassas i takt med ökat behov av infektionskontroll och strängare rengöringsrutiner. 

CleanPilot-systemet från Datec har varit en viktig bit för att få alla nya rutiner på plats.

– Vi har blivit väldigt digitala på kort tid. Hos oss har varje städare en surfplatta, där jag kan se till att information och uppgifter finns tillgängliga hela tiden. Samtidigt kan städarna dokumentera det utförda arbetet, säger Vibeke Semb, städchef i fastighetsförvaltningen i Eidsvoll kommun.

2020 testade städavdelningen CleanPilot Connect i ett pilotprojekt med Datec, där smarta IoT-sensorer monteras på dörrarna till olika rum i byggnaden. Syftet med projektet var att ta reda på om sensortekniken sparar tid för lokalvårdaren, och om det är lätt för ledare att sätta upp systemet.

Frigjorde tid för andra uppgifter

Sensorerna mäter aktivitet som t.ex  hur många gånger en dörr öppnas och stängs. På så sätt kan lokalvårdaren utföra behovsbaserad städ, och sätta upp regler och uppgifter utifrån hur mycket besök ett rum har. En sådan regel kan till exempel vara att en toalett ska rengöras efter ett givet antal besök. 

– Sensortekniken gör att vi kan arbeta smartare, vilket frigör tid för andra uppgifter. Systemet var också enkelt att sätta på plats, säger Semb.

Hon påpekar att hjälpen från Datec har varit avgörande för att komma till mållinjen med nya beredskapsplaner.

– Tekniken är verkligen något vi kommer att överväga framöver, men 2020 var inte det år vi introducerade det som en fast rutin. Året handlade till stor del om att se till att ha tillräckligt med städresurser på jobbet, och i en hektisk vardag blev det svårt att följa projektet tillräckligt nära på alla nivåer.

Trots det är städavdelningen nöjd med den erfarenhet de fått, och 2020 visade att omstruktureringsförmågan hos lokalvårdarna och de anställda i Eidsvoll kommun är stor. 

– Lokalvårdarna har sträckt sig långt i en situation som kännetecknas av nya arbetstider och förändringar i arbetsuppgifterna. Och om det är en sak vi har sett i år är det att lokalvårdaren är en viktig nyckelperson, säger hon.

Gör varandra bra

Dessutom har städavdelningen ofta varit i dialog med andra medarbetare, branschkollegor og företag i Eidsvoll kommun för att dela erfarenheter och råd. 

– I en svår tid är det bra att se att man hjälper varandra mellan avdelningar, företag och roller. Utan detta samarbete hade städavdelningen inte fungerat så bra som den gör i dag. Vi gör varandra bra i Eidsvoll kommun, och det är jag stolt över.

Hennes erfarenhet är att när man kombinerar bra människor med digitala planeringsverktyg leder detta till goda resultat, och dom vill göra mer användning av CleanPilot systemet än de redan gör idag.

– Vi ser fram emot att vara en del av den digitala utvecklingen i branschen” avslutar Semb.

Vill du veta mer om upplevelserna städavdelningen i Eidsvoll kommun har med CleanPilot Connect? Välkommen att kontakta Vibeke Semb, städchef, för att höra mer.

Vill du prata om möjligheterna med sensorintegration i rengöringsplanen med Datec? Vi är glada att ha en icke-bindande prat! Kontakta oss genom att skicka ett mail till Yngve Resell Mo.