Skip to content

Digital städning sparar tid och pengar åt DSS

Ny teknik löser tidshärvan och ger smartare arbetsflöde för DSS anställda.
DSS-image

Departementets säkerhets- och serviceorganisation (DSS) levererar en rad tjänster åt departementsgemenskapen. Avdelningen för Facility Management (FM) ansvarar för bland annat städning, distribution, logistik och matsalar. Från augusti 2019 till december 2020 deltog DSS:FM i ett pilotprojekt med Datec för att testa behovsstyrd städning och avfallshantering med hjälp av sensorer. 

Målet var att testa och bidra till att utveckla en sensorlösning som är integrerad i det digitala planeringsverktyget som vi använder i dag. Vi ville ta reda på om sensorerna kan ge oss ett enklare sätt att få överblick över aktivitet och behov, för att på så sätt kunna dimensionera leveransen på ett bättre sätt, säger Paulo Ruvina, sektionschef för städtjänster på DSS.

Pilotprojektet med systemet CleanPilot Connect genomfördes i en byggnad i regeringskvarteret, som rymmer cirka 1250 arbetsplatser.

Säkrat viktig dokumentation av smittskyddsåtgärder

Under projektperioden drabbade coronapandemin Norge och många anställda i projektbygget gick över till att arbeta hemifrån. Situationen innebar att användningsmönstret i byggnaden förändrades och pandemin gav möjlighet att testa och uppleva stora förändringar i användningsmönster i praktiken. 

Samtidigt blev det tydligt hur viktigt det är med dokumentation av smittskyddsrutiner. 

– Vi har dokumenterat det arbete som har utförts och lagt in ytterligare uppgifter kopplade till smittskyddsåtgärder. Detta har bidragit till att vi har kunnat reagera snabbt och korrekt på våra användare, berättar Ruvina. 

Minskad städfrekvens på toaletter  

I projektet installerade DSS små, trådlösa sensorer i dörröppningar till toaletter och mötesrum, och man installerade även paneler med trycksensorer på toaletter och uppsamlingsplatser för avfall. Genom styrning av regler i CleanPilot kan ledningen ange svarstider och besöksgränser för olika uppgifter i olika rum. Detta ger lokalvårdaren löpande uppdateringar på surfplattan om vilka rum som måste städas snabbare än planerat, och vilka rum som kan vänta.

Resultaten visar att städfrekvensen på flera av toaletterna har minskats på grund av det faktiska behov som sensordatan anger. 

Bra resultat för avfallshanteringen

DSS ville även testa sensorlösningen för hantering av avfall, och resultaten är bra. 

– Vi upplevde att behovet av tömning av papper minskade kraftigt. Vi kunde utvinna synergier mellan tjänsteområden som gjorde att vi kunde hantera tjänsten inhouse med interna resurser, säger Bjarte Nygård, som är sektionschef för DSS sektion för anläggningstjänster.

– Sensorteknik kan verkligen bidra till att utveckla tjänsterna som vi levererar.