Skip to content

Digitalt städverktyg effektiviserar lokalvården inom offentlig sektor

I över 20 år har vi på Datec utvecklat digitala städverktyg som gör skillnad inom lokalvården. Vårt smarta verktyg CleanPilot används dagligen av tusentals användare inom kommuner, regioner och myndigheter. Här kan du läsa om hur framtidens lokalvård har effektiviserat städningen och förbättrat driften hos tre kommuner.
Renholdsvogn

Varför ett digitalt städverktyg?

Digitaliseringen inom städbranschen skapar nya möjligheter för organisationer, arbetsledare och lokalvårdare. Med ett smart digitalt städverktyg kan du glömma arbetsbeskrivningar på papper och traditionella indelningar av städområden som inte är förankrade i verkligheten. Du behöver inte längre manuellt pricka av allt arbete. 

Med CleanPilot installerat på en surfplatta, har dina lokalvårdare ett rullande digitalt kontor med sig var de än är. Planering, utförande, rapportering och kommunikation – allt finns lättillgängligt  i ett användarvänligt system. Genom visuella översikter av aktuella städområden kan arbetet följas i realtid.

 

Nya möjligheter för administration och dokumentation

Med CleanPilots digitala städverktyg kan du som chef eller arbetsledare planera städuppdrag, skapa behovsanpassade städscheman och fördela städuppgifter för hela teamet med lokalvårdare. Översikten samlas i ett användarvänligt system som alla aktörer kan få del av – arbetsledare, lokalvårdare, fastighetsförvaltare och beställare. Du kan enkelt analysera data, göra beräkningar och skapa dynamiska processer som gynnar hela organisationen. 

Lokalvårdarna rapporterar varje moment efter utförd städning. Verktyget möjliggör även dokumentation av extraarbete och eventuella avvikelser. Om oförutsedda händelser inträffar, så som sjukdom, eller situationer som kräver snabba omprioriteringar, kan arbetsuppgifterna och städområderna ändras med enkelhet. Med CleanPilot får du en hållbar städprocess och stöd för en kostnadseffektiv drift.

 

Effektivare lokalvård

Fördelarna med CleanPilot märks av direkt vid en nyanställning. Herrljunga kommun är inne på andra året med verktyget i organisationen. Och det har verkligen revolutionerat arbetet i kommunen.  

– Förut kunde vi ha någon person som fick gå bredvid tre dagar på ett ställe, men idag behöver ingen gå bredvid alls, säger Marketta Lundström, lokalvårdschef i Herrljunga kommun.

Marketta berättar att verksamheten får jättestor hjälp av det här digitala städverktyget. Inte bara har arbetsvardagen för lokalvårdare och arbetsledare kunnat effektiviseras avsevärt. Nu kan lokalvårdschefen visa fram dokumentation med siffror för politikerna, som hon tidigare inte har kunnat göra. Som resultat av implementeringen av CleanPilot, har kommunen nu mycket bättre koll på arbetet inom lokalvården.

 

 

Smartare arbete med digitalt städverktyg

Anita Backlund, lokalvårdschef i Fredrikstad kommun, berättar att de inte hade kontroll på lokalvården i kommunen. En rapport visade att verksamheten drevs för dyrt. Tack vare implementeringen av CleanPilot upptäckte Anita bland annat att det har varit en mycket orättvis fördelning av arbetsuppgifterna bland lokalvårdarna. 

– Vi har upptäckt att vi har utfört många uppgifter som inte låg inom våra städuppgifter, samt många andra saker under vår implementering av digitala planer. Därmed har vi fått städa upp i en del saker som lokalvårdarna har gjort, som inte är en del av uppgifterna, säger Anita. 

CleanPilot har gjort lokalvårdsavdelningen mycket bättre rustad och medarbetarna är nöjda. Administrationen av arbetet genom ett digitalt städverktyg har verkligen skapat flera möjligheter för lokalvården. Optimeringen som har gjorts på flera arbetsområden gav mersmak. Nu har Anitas team fokus på att arbeta ännu smartare.

 

Sparade 6 miljoner på ett år

Sandefjord kommun har använt CleanPilot i ca 5-6 år, och har lyckats effektivisera sina städprocesser samt spara pengar. Implementeringen av det digitala städverktyget har medfört många fördelar. En av dem är att det är superenkelt att skicka nya och existerande lokalvårdare till ett nytt område. 

– Det är en helt ny vardag jämfört med hur det var innan, där vi var tvungna att åka ut fysiskt och peka på vad de skulle göra, säger lokalvårdschef Stian Caius Pedersen.

Systemet har använts specifikt för att kunna spara pengar:

– Genom den process vi gjorde ganska nyligen sparade vi in 6 miljoner kronor förra året, fortsätter Stian.

Trots så stora besparingar som gjordes var det ingen av medarbetarna som förlorade jobbet. Och Stian har planer på att fortsätta optimera lokalvården genom CleanPilot.

 

Så revolutionerar CleanPilot lokalvården

Kommunerna ovan har kunnat effektivisera verksamheten på många områden – tack vare CleanPilot. Vill du ta del av fler erfarenheter och få insikter i hur det digitala städverktyget skapade värde för verksamheterna? Läs mer om vilket värde dessa tre kommuner fått av att använda CleanPilot, ladda ner vår sammanfattning här.