Skip to content

Sjukhus-Norge väljer CleanPilot

Efter en omfattande upphandlingsrunda bedömdes CleanPilot vara det enda städsystemet som kan uppfylla de krav som Sjukhus-Norge har för framtiden, och därmed är tilldelningen av ramavtal ett faktum.
Sykehusbygg

CleanPilot har därför ingått ett ramavtal för leverans av städsystem med Sykehusbygg, på uppdrag av de fyra regionala hälsoföretagen, som en del av en övergripande ramavtal för en BIM-baserad FDVU-lösning.

Efter en omfattande upphandlingsprocess blev CleanPilot by Datec, bedömd som den enda leverantören som uppfyllde alla minimikrav för rengöringssystemet, efter att alla erbjudanden hade utvärderats enligt specifikationerna.

Hälsoföretagen har en gemensam målsättning om en effektiv värdekedja för drift och förvaltning av fastigheter. Därför har parterna tillsammans genomfört en upphandling av interregionala ramavtal för IT-system för drift och underhåll, samt rengöring.

Tillsammans med hälsoföretagen har Sykehusbygg och Sykehusinnkjøp genomfört en noggrann process med flera dialogomgångar, innan ett urval av företag kvalificerades för upphandlingsfasen. Kravspecifikationerna har varit omfattande och krävande, eftersom de även inkluderade krav på informationsflöde och samarbete mellan de tre delområdena.

Kontraktet, som undertecknades den 27 september 2023, omfattar potentiell leverans av CleanPilot till hälsoföretagen inom samtliga fyra regionala hälsoföretag. Kontraktet är en ramavtal på 2+1+1 år, med en total ram på 69,4 miljoner norska kronor. Sykehusbygg är ägare till kontraktet, men Sykehusinnkjøp kommer att ha förvaltningsansvaret för avtalet.

Sykehusbygg signering

Från uppstartsmötet den 31 oktober med representanter från alla involverade organisationer.

Sykehusbygg kake signering
Den 31 oktober hölls ett uppstartsmöte på Sykehusbyggs kontor. Närvarande var representanter från Datec, Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp och samtliga fyra hälsoföretag. Tillfället markerades lämpligt med tårta.

"Vi är mycket stolta över förtroendet att leverera CleanPilot som en delleverans i ett helhets-E-BIM-system för hela Sykehus-Norge. Detta kommer att ge sjukhusen möjlighet att utveckla och samordna sin digitala tjänsteplattform för städning in i en mer övergripande drifts- och förvaltningslösning. Detta gäller både de sjukhus som redan använder CleanPilot, och de som ännu inte gör det. Dessutom planerar Sykehusbygg processer som ska främja bättre samarbete och samverkan kring lösningen, över hälsoföretagen. Vi på Datec stöder en ambition om en delningskultur, där bästa praxis inom digital information, utveckling och användning delas både över hälsoföretagen och områden. Vi ser fram emot ett spännande samarbete", säger Jørgen Sannesmoen, VD på Datec.

Parterna hade uppstartsmöte i Sykehusbygg's lokaler i Trondheim den 31 oktober 2023, med representanter från alla fyra hälsoföretagen, Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp och Datec AS. Det var en minnesvärd dag när avtalet var klart, förväntningar och frågor kunde besvaras, och alla parter är nu redo för implementering tillsammans.

"Vi är nöjda med att ha säkrat detta avtal. Nu står vi inför utmaningen att samla och använda digital fastighetsinformation i effektiv drift. Lokalvård är en stor del av detta, och tillsammans med Datec är jag övertygad om att vi kommer att skapa goda förutsättningar för att realisera fördelarna", avslutar chefen för digitalisering på Sykehusbygg, Kenth Hårsaker, om deras förväntningar på samarbetet.

Sykehusbygg signering CleanPilot

Nöjda avtalsparter representerade av Jørgen Sannesmoen, VD på Datec, och Kenth Hårsaker, Direktör på Sykehusbygg HF.