Skip to content

Världens smartaste städning på idrottshögskolan

Fastighetsavdelningen har tagit ett tekniskt kvantsprång med en ny norsk lösning.
IH2-1024x572

Norges idrottshögskola på Sognsvann i Oslo har i mer än 50 år varit en av världens främsta leverantörer av idrottsvetenskaplig utbildning, och är ledande internationellt inom idrottsforskning. Totalt förvaltar man 72 000 kvadratmeter idrottsanläggningar och byggnadsbestånd, varav 36 000 kvadratmeter städas av 14 anställda varje dag och vecka. 

– Vi har aktivitet från tidig morgon till sen kväll, så det är en prestation av teamet att leverera på en så hög nivå sett till de stränga krav som vårt kvalitetssystem ställer. Det är viktigt att vi alltid har full kontroll över städningen, speciellt nu under covid-19-pandemin, säger Tore Sundby, som är sektionschef för badrum och städning på fastighetsavdelningen.

 

Sakernas internet för städning

För ungefär tio år sedan valde Sundby och hans kolleger för att gå ”all in” på digitala städscheman från Datec. Systemet installerades på surfplattor som delades ut till lokalvårdarna. Där har de full överblick över alla uppgifter, kommunicerar med städchefer och markerar att uppgifter har utförts. Baserat på avdelningens utmärkta resultat och höga professionalitet var de en självklar kandidat för att testa nästa generations lösningar för städning: Datec CleanPilot Connect. Detta är helt integrerade onlineverktyg för behovsprövad städning, där data från sensorer berättar för lokalvårdaren vilka rum och områden som behöver tillsyn och städning. Det är också kanske ett av världens första system där sakernas internet (IoT) styr städningen.

– Vi har placerat ut 60 till 70 sensorer som registrerar rörelser i området, som dörrar till toaletter. Det ger oss en bild av hur stor belastningen är i rummet. Genom att ange regler för hur ofta städningen ska göras kan vi behovspröva underhållet. Det gör att vi kan lägga in att ett meddelande ska gå ut till lokalvårdaren efter ett visst antal toalettbesök, så att rummet kan städas snabbt, säger Sundby.

Den stora effekten av detta är att man städar ytorna mer korrekt och inte efter fördefinierade regler som inte alltid har anpassats efter behoven. 

Frigör en manvecka varje vecka

Insikter från CleanPilot-systemen möjliggör bättre planering och resurserna används smartare.

– På platserna vi övervakade i oktober sparade vi 40,5 timmar. Det är resurser som kan användas till ytterligare corona-åtgärder, säger Sundby, som har sett ett ökat fokus på städning under 2020. 

Dessutom kan bättre resursanvändning resultera i mindre övertid och minska mängden rengöringsmedel som används. Tid frigörs även för städchefen, som då kan arbeta med scheman och rutiner som ska ge ännu bättre system och arbetsförhållanden. 

– Det har varit kul att testa det här konceptet, och coolt att vi ligger så långt fram internationellt. Jag tvivlar på att andra har kommit mycket längre än vi på det här området. Datec är skickliga och ligger hästlängder före sina konkurrenter, säger han.

– Fastighetschefen applåderar det vi gör, och resultatet kommer snart att visas upp för ledningen på skolan. Med sensorn och systemet får vi insikter som det är svårt att sätta en prislapp på.