Skip to content

Städbransch i förändring: Från frekvens till behov

Den traditionella, frekvensbaserade städningen är på väg ut. Framtidens lösning är behovsbaserad och digital.
DSS-screenshot-option_2

Den frekvensbaserade städningen har fram tills nu dominerat branschen. Här får lokalvårdaren konkreta arbetsuppgifter som ska utföras på fasta tider, till exempel att kontorslokalerna ska städas varje tisdag och torsdag. Utmaningen med frekvensbaserad städning är att den utförs oberoende av det faktiska behovet. Det kanske inte finns någon på kontoret, och lokalvårdaren skulle därför ha kunnat använda tiden mer effektivt i ett annat rum där det faktiskt behöver städas. Dessutom tar systemet inte hänsyn till att användningsmönstret i en byggnad ständigt förändras, och att det kanske är färre på kontoret i semestertider och under högtider. 

 

Vad är behovsbaserad städning? 

Behovsbaserad städning bygger inte på frekvens. I stället anpassas städrutinen efter den enskilda verksamheten, så att uppgifterna utförs när det behövs, istället för hur ofta de olika städuppgifterna utförs. Här är det med andra ord resultatet av arbetet som definierar arbetsuppgifterna, och det kräver bra överblick över var det finns behov av resurser – och var resurser kan fördelas annorlunda. 

 

Behovsbaserad städning med sensorstöd

Framtidens städning är när behovsbaserad städning utförs digitalt och integrerat med smarta sensorer. Vi ser en digital omställning i städbranschen, där lokalvårdaren får de verktyg som behövs för att arbeta säkrare och smartare. CleanPilot Connect-systemet interagerar med små sensorer så att lokalvårdarna och övrig personal får fullständig överblick över vad, när och var det behövs. 

Digital städning handlar inte om att få lokalvården att springa snabbare, utan om att göra saker smartare och effektivare. När förändringarna görs på rätt sätt kommer: 

  • Städaren att få tid att prioritera arbete där det behövs
  • Det bli enklare att dokumentera de jobb som har gjorts
  • Digitala städscheman skapa trygghet och bra överblick över smittskyddsåtgärder
  • Du att kunna sänka kostnaderna genom att arbeta smartare
  • Byggnadens användare att uppleva lokalerna som trygga och trivsamma