Skip to content

Fördelar med digital lokalvård inom offentlig sektor

Varför bör organisationer inom offentlig sektor digitalisera sin lokalvård? Och hur bidrar omställningen till resurseffektivitet och ekonomisk hållbarhet? Läs mer om digitala system och verktyg för lokalvård – en nyckelaspekt för offentlig sektor.
Go tablet

Vikten av digitalisering, resurseffektivitet och rätt prioriteringar

Varför är det viktigt att organisationer och verksamheter inom offentlig sektor satsar på att modernisera sin lokalvård med hjälp av anpassade, digitala system och verktyg? Svaret är enkelt – det handlar om att se till att verksamheterna är både resurseffektiva och ekonomiskt hållbara för att skapa mervärde för hela organisationen.

Generellt sett har offentlig sektor en lägre digitaliseringsgrad än privat sektor. Det beror ofta på en kombination av ekonomiska, organisatoriska, kulturella och tekniska faktorer som påverkar den digitala mognadsnivån. Detta är däremot på väg mot en förändring, och många offentliga organisationer och verksamheter jobbar just nu aktivt för att höja digitaliseringsgraden för att förbättra serviceleverans, effektivitet och användarupplevelse.

Resurseffektivitet innebär inte bara att spara tid och pengar. Det handlar i grund och botten om att göra rätt prioriteringar som gynnar långsiktighet och gör att organisationer kan uppnå bästa möjliga resultat. I sammanhanget blir däremot resultatet av detta att organisationer inom offentlig sektor kan skapa ekonomisk hållbarhet genom att minska onödiga kostnader och optimera sin resursanvändning.


Skillnaden mellan traditionell lokalvård och framtidens digitaliserade lokalvård

Så, vad menar vi med att organisationer inom offentlig sektor bör resursoptimera sin lokalvård och på så vis dra fördelar av ekonomisk hållbarhet på längre sikt?

Det går att ta ett enkelt exempel för att förklara detta – traditionell lokalvård jämfört med en mer modern, digitaliserad lokalvård. Traditionell lokalvård har länge varit synonymt med manuella processer, pappersbaserade scheman och reaktivt underhåll. Men i dagens digitala era har även förutsättningarna för lokalvård förändrats. Det har inneburit att organisationer, med hjälp av digitala system och verktyg, nu kan bli mer resurseffektiva, proaktiva och strategiska i sin städning och hantering av lokaler och faciliteter.

Övergången från traditionell till digital lokalvård är dock mer än bara en teknologisk förändring. Det är en strategisk investering som gör det möjligt för organisationer att skaffa sig en smartare, effektivare och en mer långsiktigt hållbar verksamhet, som dessutom inkluderar och utvecklar aspekter inom miljö och arbetsförhållanden.

Här kan du läsa mer om nyckelaspekterna när du digitaliserar lokalvården

Fördelar med att satsa på en digitaliserad lokalvård

  • En av de mest betydelsefulla fördelarna är möjligheten att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med lokalvården. Genom att använda digitala verktyg kan organisationer skapa långsiktiga och flexibla planer som förbättrar lokalernas hållbarhet och gör att resurser kan allokeras dit de verkligen behövs.

  • Traditionell lokalvård kräver ofta administrativt, manuellt arbete, vilket i många fall är både resurskrävande och ineffektivt. Att istället övergå till digital hantering av lokalvård, med realtidskommunikation- och uppdateringar, automatisering och anpassade verktyg som optimerar processer för rengöring, kan organisationer nyttja stora fördelar och jobba smartare.

  • Digitala system för lokalvård möjliggör en förbättrad kostnadskontroll, då övervakning av förbrukningsmönster, realtidsdata och prediktivt underhåll finns ett system. Med hjälp av det kan organisationer förutse behov, förebygga kostsamma fel och optimera resursanvändningen över tid.

  • Traditionella städscheman för lokalvård kännetecknas ofta av att vara stela och svåra att anpassa till förändrade behov och förutsättningar. Digitala system och verktyg skapar istället flexibilitet och skalbarhet som gör att organisationer enkelt kan anpassa städningen efter behov. Det gör att fastigheter och miljöer kan underhållas effektivt.

  • En modern lokalvård har fokus på mervärde. Detta gör till exempel att lokalvårdare och personal får tillgång till digitala verktyg som förenklar deras dagliga arbete, ökar tillgängligheten och skapar god kvalitet för renlighet och underhåll.

Här kan du läsa mer om vanliga fallgropar att undvika vid införandet av digital lokalvård. 

Ekonomiskt hållbar städverksamhet för framtiden 

Genom att satsa på strategisk användning av digitala system och verktyg för lokalvård kan din organisation få bättre kontroll över processer och rutiner för städningen. Det innebär både att ni kan optimera hur tilldelade resurser används och att lokalvårdare kan jobba mer effektivt, på bättre villkor och att de känner sig prioriterade.

Låter det här intressant och som något som skulle passa din organisation? I vårt kostnadsfria webinar "Varför digitalt rengöringssystem" den 13 juni får du ta del av inspiration och expertkunskap om hur användarvänliga och smarta digitala system och verktyg för lokalvård bidrar till kostnadsbesparingar och resursoptimering.

Här delar vi och våra experter med oss av realistiska metoder för att lyckas med implementeringen, samt hur onboardingen blir så smidig som möjlig.