Skip to content

Nyckelaspekter när du digitaliserar lokalvården i din organisation

Digitaliserad lokalvård gör det möjligt att optimera verksamheten och jobba mer resurseffektivt. Men, för att kunna nyttja digitaliseringens oändliga möjligheter måste du investera i rätt system och verktyg som skapar rätt förutsättningar. Läs mer om de allra största fördelarna med vårt marknadsledande system CleanPilot och hur dess olika produkter skapar en smartare städverksamhet.
Academy visual

Fokus på ekonomiskt hållbar och resursoptimerad lokalvård

Många organisationer inom offentlig sektor lägger stora resurser på att digitalisera sina verksamheter. Ett område som ibland tenderar att bli bortglömt, eller nedprioriterat, är organisationernas lokalvård. Men på samma sätt som resterande delar av verksamheten digitaliseras bör organisationer även se på möjligheterna att digitalisera lokalvården.

I en av våra senaste artiklar kan du läsa mer om varför organisationer inom offentlig sektor bör digitalisera sin lokalvård, vilka stora fördelar finns det och hur digitala system och verktyg bidrar till både resurseffektivitet och ekonomisk hållbarhet.

Så lyckas du med att digitalisera lokalvården inom offentlig sektor

Digitaliserad lokalvård gör att din organisation på ett mer effektivt och enkelt sätt kan anpassa lokalvården efter behov och förutsättningar. Det gör dessutom att din organisation kan hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och att rutiner och processer i den dagliga verksamheten kan optimeras för ökad resursoptimering och kostnadskontroll.

Men att implementera ett nytt system och digitala verktyg är inget som händer över en natt. Det krävs planering och utbildning av användare, med tydlig kommunikation om varför förändringar är viktiga för både verksamheten och den enskilde medarbetaren. Här nedanför har vi samlat några viktiga aspekter att ha i åtanke när du ska leda medarbetare och/eller olika team mot en framgångsrik implementering av digital lokalvård:

 • Utvärdera och definiera behov och målsättningar. Hur ser behovet för lokalvård ut i organisationen? Vad är målsättningen med att digitalisera processer och rutiner kopplade till rengöring av lokaler och byggnader? Genom att definiera aspekter kring digitaliseringen, såsom vilka problem ni vill lösa, vilka resultat ni vill uppnå och vilka specifika behov som finns i organisationen kan ni ta genomtänkta beslut och göra rätt prioriteringar.

 • Identifiera rätt system. Med ovanstående som utgångspunkt – gör en grundlig analys av och utvärdera olika digitala system och verktyg för lokalvård. Sök efter lösningar som är användarvänliga, skalbara och som erbjuder de funktioner och/eller integrationer som behövs för att optimera er lokalvård.
   
 • Involvera personalen från början. Det här är en av de viktigaste aspekterna i all form av förändring i en organisation. Om du ska lyckas med att få med dig medarbetarna på digitaliseringståget gäller det att alla har förståelse för förändringarna och de nya rutinerna. Att inkludera personalen i planerings- och implementeringsprocessen, och ta del av deras insikter och feedback, är ovärderligt för att säkerställa effekt och mervärde.

 • Tydlig kommunikation om varför digitaliseringen är viktig. Som alltid – kommunikation är a och o. Det är viktigt för både verksamheten och den enskilda medarbetaren att tydligt och proaktivt kommunicera syftet med förändringen, då det bidrar till en positiv inställning till förändringen och att medarbetare känner sig inkluderade och engagerade.

 • Implementera system och verktyg gradvis och utbilda användare. Som sagt, implementering av nya rutiner och processer är ingen dans på rosor. Det krävs både strategiska förberedelser och utbildning. Genomför därför implementeringen gradvis för att minimera störningar och friktion i verksamheten. Erbjud dessutom utbildning till användare för att säkerställa att de kan använda verktygen effektivt och dra full nytta av alla fördelar. Varför inte gå steget längre och utse så kallade "super users" som utbildas lite extra, som i sin tur agerar ledstjärnor åt andra medarbetare?

 • Mät och utvärdera resultatet. Sätt upp mätbara nyckeltal för att följa upp och utvärdera hur systemet och/eller verktygen för lokalvården fungerar. Analysera och mät resultat kontinuerligt för att både identifiera förbättringsområden och optimera era processer över tid.

Här kan du läsa mer om vanliga fallgropar att undvika vid införandet av digital lokalvård. 


CleanPilot: Branschens mest kompletta system för lokalvård

För att du ska kunna nyttja digitaliseringens oändliga möjligheter, även kopplat till lokalvården, måste du investera i system och verktyg som skapar rätt förutsättningar för lokalvårdare, teamledare och chefer.

CleanPilot är marknadsledande inom Smart Cleaning. Med CleanPilot och systemets många produkter kan du se till att din organisation på ett enklare sätt kan dra nytta av interaktion och dynamiska processer med skräddarsydda system för lokalvården.

 • CleanPilot Plan: Planering och kostnadsberäkning av lokalvården
 • CleanPilot Go: Full överblick över arbetsuppgifter och scheman för lokalvårdaren
 • CleanPilot Direct: Data, insikter och överblick i realtid för ledare
 • CleanPilot Value: Kundportal med full översikt över realtidsdata, tvåvägskommunikation och beställningar som kan användas av respektive avdelning

Med dessa produkter får din organisation bättre förutsättningar för mer flexibilitet och smartare utveckling av er lokalvård. Genom att integrera data från andra verktyg får ni dessutom en bra överblick för ytterligare innovation, samtidigt som det blir lättare att hantera avvikelser.

Ekonomiskt hållbar städverksamhet för framtiden 

Låter det här intressant och som något som skulle passa din organisation?

I vårt kostnadsfria webinar "Varför digitalt rengöringssystem" den 13 juni får du ta del av inspiration och expertkunskap om CleanPilot och hur våra användarvänliga och smarta digitala produkter gör din organisation mer strategisk och resursoptimerad – med fokus på ekonomisk hållbarhet.

Här delar våra experter och gäster med sig av erfarenheter för att lyckas med implementeringen, samt hur onboardingen blir så smidig som möjlig. Du får även veta mer om hur CleanPilot ger lokalvårdare bättre förutsättningar för att jobba mer effektivt, samtidigt som teamleads eller gruppchefer får bättre kontroll över processer och rutiner för lokalvården.