Skip to content

Vanliga fallgropar att undvika vid införandet av digital lokalvård

För att digitalisera lokalvården i en organisation inom offentlig sektor krävs strategisk planering och ett noggrant utförande för att det nya, digitala arbetssättet ska landa väl i den dagliga verksamheten. Här kan du läsa om de vanligaste fallgroparna som din organisation bör undvika när ni implementerar en digitaliserad lokalvård och hur CleanPilot kan skapa rätt förutsättningar för er städverksamhet.
Sirkel renholdere-1

Varför digital lokalvård för offentlig sektor?

Du kanske har funderat på hur lokalvården i din organisation kan blir mer resursoptimerad och behovsanpassad? I många fall har lokalvården (och tillhörande rutiner och processer) sett likadan ut i många år, utan att nya, smarta lösningar eller verktyg har implementerats. Kanske är det dags att kliva på tåget mot en digital transformation? Här kan du läsa mer om några av de stora med att digitalisera lokalvården i din organisation.

För att nyttja digitaliseringens möjligheter och dra nytta av en framtidssäkrad, digital lokalvård måste din organisation investera i verktyg som skapar rätt förutsättningar, och uppfyller behov och motsvarar förväntningar hos användare.

Men att digitalisera lokalvården är dock inget som sker över en natt. Därför har vi samlat de allra vanligaste fallgroparna som din organisation bör undvika och ha i bakhuvudet när ni tar er an ett nytt digitaliserat arbetssätt. Och hur kan våra marknadsledande, skräddarsydda produkter i CleanPilot bidra till att lokalvårdare, teamleads och chefer kan jobba mer effektivt och framtidssäkrat? 

Läs mer om nyckelaspekterna när du digitaliserar lokalvården i din organisation. 

Vanliga fallgropar att undvika i samband med digitaliserad lokalvård

  • Att lägga för stort fokus på teknologin, istället för att förstå och underlätta de faktiska behoven hos lokalvårdarna, är en vanlig fallgrop. Det är viktigt att skapa en balans, där teknologin stöttar och hjälper dem att arbeta smartare och mer effektivt, utan att de känner sig överväldigade För mycket fokus på teknisk funktion, istället för den faktiska förändringen, kan leda till både stress och minskad arbetsmoral.

  • Utan rätt förändringsledning riskerar din organisation att möta motstånd, och att nya system och verktyg inte används optimalt. Ledare och ansvariga chefer måste förstå hur lokalvårdarna arbetar och vad de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är därför viktigt att engagera lokalvårdarna tidigt i processen, lyssna på deras feedback och justera implementeringen därefter.

  • Kom ihåg – att implementera ett digitalt arbetssätt handlar både om tekniken i sig, men också om människorna som ska använda den. Det är lätt att bli överväldigad av tekniska detaljer och glömma bort den mänskliga faktorn. Investera därför i en lösning som underlättar det tekniska, så att du kan fokusera på att ge stöd till människorna som ska använda teknologin. Systemet i sig är inte lösningen, det är ett verktyg som möjliggör att människor ska kunna lösa saker på ett bättre sätt.

  • Ibland är det “grus i maskineriet” – små, irriterande problem som skapar stor frustration hos medarbetarna. Problemen kan vara små, men om dessa är återkommande försvåras lokalvårdarnas arbete. Genom att identifiera små hinder, och lösa dessa, kan både arbetsmiljön och den dagliga verksamheten förbättras avsevärt. Detta vill också minska motståndet, då personalen får hjälp och vägledning.

  • En annan vanlig fallgrop är att inte investera tillräckligt i utbildning och support för användarna. Även det mest intuitiva systemet kräver att användarna förstår dess funktioner och potential. Varför inte satsa på regelbundna utbildningssessioner och skapa en effektiv supportstruktur som avhjälper eventuella problem?

  • Det tåls att understrykas hur viktigt det är att involvera lokalvårdarna i processen från början. De är de som bäst vet vilka utmaningar som finns och hur ett digitalt system kan lösa dem. Genom att inkludera dem i diskussioner och beslut skapar ni inte bara bättre lösningar, utan också en känsla av ägande och engagemang. 

Genom att undvika dessa fallgropar kan du säkerställa en framgångsrik implementering av en digital lokalvård. Det är här som CleanPilot kommer in i bilden – vårt marknadsledande system som möjliggör en resurseffektiv och ekonomiskt hållbar städverksamhet.


En framtidssäkrad och digital lokalvård med CleanPilot

CleanPilot ger din organisation möjligheten att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med lokalvården. Genom våra digitala produkter och verktyg kan din organisation bygga upp och anpassa städplaner som förbättrar lokalernas hållbarhet och säkerställer att resurser används där de verkligen behövs. Lokalvårdarna kan därav överge stela och oflexibla städplaner, och istället arbeta utifrån reella behov och förutsättningar för städning.

CleanPilot gör dessutom att lokalvårdare kan bli helt digitala i sitt administrativa arbete. De kan lämna papper och penna (eller Excel) bakom sig och hantera allt administrativt arbete och rapportering helt digitalt med hjälp av realtidskommunikation, uppdateringar, automatisering och anpassade verktyg som optimerar rutiner och processer.

Vidare ger CleanPilot din organisation en förbättrad kostnadskontroll med funktioner för och insikter i förbrukningsmönster, uppdatering av realtidsdata och proaktiv lokalvård. Det gör det möjligt att förutse behov, förebygga felaktigheter och optimera resursanvändningen med fokus på mervärde. Varför inte ge lokalvårdare tillgång till digitala verktyg som förenklar det dagliga arbetet – med ökad flexibilitet och hög kvalitet i städverksamheten?

Webinar: Ekonomiskt hållbar städverksamhet för framtiden

I vårt kostnadsfria webinar "Varför digitalt rengöringssystem" den 13 juni får du ta del av inspiration och expertkunskap om hur organisationer inom offentlig sektor kan resursoptimera sin lokalvård och skapa en mer ekonomiskt hållbar verksamhet.

Här får du dessutom veta mer om CleanPilot och hur systemet ger lokalvårdare bättre förutsättningar i sitt dagliga arbete, samtidigt som teamleads eller gruppchefer får bättre kontroll över processer och rutiner för lokalvården. I webinaret pratar vi även om:  

  • Fördelar med digitala system och verktyg för både organisationen och lokalvårdare 
  • Realistiska metoder för att lyckas med implementering och onboarding 
  • Hur du skapar en friktionsfri onboarding och hur motstånd kan hanteras 
  • Fråga allt du behöver veta om våra användarvänliga verktyg i plattformen CleanPilot